Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

nosurprisedend
4016 31e1
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
1518 5a83 500

arrant:

not okay

Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
5627 18a3 500
4662 dc29 500
8466 aaa3 500
Reposted fromsoplica soplica viagdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
8588 519f
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
Ze wszystkich ludzi na świecie najbardziej nienawidzę siebie.
Reposted bysmutnazupapartyhardorgtfoinstitchesdiviCannonballakssuckslifeunniszyderalenifcakudlatyaugustussweetnothingg

September 14 2017

3519 9da9 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola

September 13 2017

nosurprisedend
Jestem niczym dla siebie, będę nikim dla ciebie.
— Ja
Reposted bysmutnazupapartyhardorgtfozzuuoomalutkizzuuoodesperateeekundelpesymistapartyhardorgtfowiksztacolatawysokozwyklajakzawszeSkydelanbadbloodpiehuslottibluebellRybciaaathesatanek10lonelinessisthekeypersona-non-gratacrambieagainnagainlilikoilenifca
nosurprisedend
Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
nosurprisedend
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
nosurprisedend

Reposted fromsatrianna satrianna viagdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
nosurprisedend
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viagdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
Ale czy może być większa tortura niż nagłe uświadomienie sobie, że ta nadzieja była tylko złudzeniem podnieconych zmysłów?
— G. H. Grudziński
Reposted fromhugme hugme viagdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
nosurprisedend
0618 a6dc
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl