Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

nosurprisedend
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viagdziejestola gdziejestola

November 13 2017

nosurprisedend
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabiianca biianca
nosurprisedend
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viabiianca biianca
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi viabiianca biianca
nosurprisedend
2490 6970
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabiianca biianca
nosurprisedend
nosurprisedend
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viabiianca biianca
nosurprisedend

Porozmawiajmy w końcu o mnie. 

— ja
Reposted bysmutnazupanazwazdupyMakeMePurrindestructiablezamknioczykarolka2302gugu
nosurprisedend
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viabiianca biianca
nosurprisedend

Płaczę cicho, nie okazując słabości, wiedząc że nią hańbisz. 

— ja
Reposted bysmutnazupapsychasweetnothinggzamknioczynothingmoreultrafioletowacitiesofnight
nosurprisedend
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viagdziejestola gdziejestola
3713 b157
nosurprisedend
0891 05af 500
nosurprisedend
6787 2da8 500
nosurprisedend
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
nosurprisedend
Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.
- Jan Brzechwa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl